Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

 • Ana
 • Genel
 • 1.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

1.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

 

 

1.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

 

1. Bölgede ANKARA, ANTALYA, BURSA, ESKİŞEHİR, İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ, MUĞLA yer almakta olup şu teşviklerden faydalanılabilmektedir.

Genel Teşvik Uygulamaları; Bölge ayrımı yapılmaksızın asgari beş yüz bin sabit yatırım tutarını karşılayan tüm işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası

Bölgesel Teşvik Uygulamaları; Aşağıda tablo 1’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %15, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %10, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %30’dır.)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 2 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanan yatırımlarda bu destekten faydalanılamayacaktır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım tutarına Oranı %10dur.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Büyük Ölçekli Yatırımlar; Aşağıda Tablo 2’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %25, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %20, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %30’dır.)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 2 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanan yatırımlarda bu destekten faydalanılamayacaktır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım tutarına Oranı % 3’dür.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

 

 

Stratejik Yatırımlar; Şu kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 •  Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

 

Stratejik Yatırımların Destek Unsurları ise şöyledir;

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %40, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %70; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60’dır.)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 6 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanması halinde 5 yıldır.)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • KDV iadesi
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bölgede yer alan illerde yapılacak yatırımlarda Bölgesel Teşvik Uygulamalarından faydalanabilmek için karşılanması gereken asgari yatırım tutarları ve yatırım konuları ise şu şekildedir.

Tablo – 1

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

1 Milyon TL

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

1 Milyon TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)

2 Milyon TL

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Giyim eşyası imalatı

Desteklenmemektedir

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

1 Milyon TL

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)

1 Milyon TL

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

1 Milyon TL

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

4 Milyon TL

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

4 Milyon TL

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

1 Milyon TL

Patlayıcı madde imalatı

2 Milyon TL

İç ve dış lastik imalatı

4 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

4 Milyon TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

4 Milyon TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

4 Milyon TL

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı

4 Milyon TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

4 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

4 Milyon TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

4 Milyon TL

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

4 Milyon TL

Metal eşya

4 Milyon TL

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

4 Milyon TL

Makine ve teçhizat imalatı

4 Milyon TL

Sınai kalıp

4 Milyon TL

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

4 Milyon TL

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

1 Milyon TL

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

4 Milyon TL

Motosiklet ve bisiklet üretimi

4 Milyon TL

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

4 Milyon TL

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)

4 Milyon TL

Oteller

3 yıldız ve üzeri

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

Lisanslı  depoculuk

2 Milyon TL

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

1 Milyon TL

Hastane yatırımı, huzurevi

Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

1 Milyon TL

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

1 Milyon TL

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50 Milyon TL

Seracılık

40 dekar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 2

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

   

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

 


Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google