Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

 • Ana
 • Genel
 • 3.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

3.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

 

 

3.BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

 

3. Bölgede BALIKESİR, BİLECİK, BURDUR, GAZİANTEP, KARABÜK, KARAMAN, MANİSA, MERSİN, SAMSUN, TRABZON, UŞAK, ZONGULDAK  yer almakta olup şu teşviklerden faydalanılabilmektedir.

Genel Teşvik Uygulamaları; Bölge ayrımı yapılmaksızın asgari beş yüz bin sabit yatırım tutarını karşılayan tüm işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası

Bölgesel Teşvik Uygulamaları; Aşağıda tablo 1’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %25, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %20, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50’dır.)
 • Faiz Desteği (Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 1 puandır.)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 5 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanan yatırımlarda ise 3 yıldır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım tutarına Oranı %20’dir.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Büyük Ölçekli Yatırımlar; Aşağıda Tablo 2’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %30, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50’dır.)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 5 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanan yatırımlarda ise 3 yıldır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım tutarına Oranı %8’dir.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Stratejik Yatırımlar; Şu kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 •  Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

 

Stratejik Yatırımların Destek Unsurları ise şöyledir;

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %40, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %70; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60’dır.)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 6 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanması halinde 5 yıldır.)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • KDV iadesi
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bölgede yer alan illerde yapılacak yatırımlarda Bölgesel Teşvik Uygulamalarından faydalanabilmek için karşılanması gereken asgari yatırım tutarları ve yatırım konuları ise şu şekildedir.

Tablo – 1

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

3. Bölge

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

500 Bin TL

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

500 Bin TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)

1 Milyon TL

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL

Giyim eşyası imalatı

1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

1 Milyon TL

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)

-

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

1 Milyon TL

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

2 Milyon TL

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

2 Milyon TL

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

2 Milyon TL

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

2 Milyon TL

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

2 Milyon TL

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

1 Milyon TL

Patlayıcı madde imalatı

1 Milyon TL

İç ve dış lastik imalatı

2 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

2 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

2 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

2 Milyon TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

2 Milyon TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

2 Milyon TL

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı

2 Milyon TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

2 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

2 Milyon TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

2 Milyon TL

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

2 Milyon TL

Metal eşya

2 Milyon TL

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

2 Milyon TL

Makine ve teçhizat imalatı

2 Milyon TL

Sınai kalıp

2 Milyon TL

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

2 Milyon TL

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

2 Milyon TL

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

2 Milyon TL

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

500 Bin TL

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

2 Milyon TL

Motosiklet ve bisiklet üretimi

2 Milyon TL

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

2 Milyon TL

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)

2 Milyon TL

Oteller

3 yıldız ve üzeri

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

Lisanslı  depoculuk

1 Milyon TL

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

500 Bin TL

Hastane yatırımı, huzurevi

Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

500 Bin TL

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

500 Bin TL

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50 Milyon TL

Seracılık

20 dekar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 2

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

   

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

 


Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google