Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

 • Ana
 • Genel
 • 6. BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

6. BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

 

6. BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ

6. Bölgede AĞRI, ARDAHAN, BATMAN, BİNGÖL, BİTLİS, DİYARBAKIR, HAKKARİ, IĞDIR, KARS, MARDİN, MUŞ, SİİRT, ŞANLIURFA, ŞIRNAK, VAN, BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİ yer almakta olup şu teşviklerden faydalanılabilmektedir.

Genel Teşvik Uygulamaları; Bölge ayrımı yapılmaksızın asgari beş yüz bin sabit yatırım tutarını karşılayan tüm işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Gelir vergisi stopajı desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları; Aşağıda tablo 1’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %50, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %90; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %90’dır.)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 10 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanması halinde 7 yıldır. Sigorta primi işveren hissesi desteği sabit yatırımın %50’sini geçemez.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği (Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puan indirim sağlanacaktır.)
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği

Büyük Ölçekli Yatırımlar; Aşağıda Tablo 2’de belirtilen kriterleri karşılayan belirlenen sektörde belirlenen asgari yatırım kriterini yakalayan işletmeler faydalanacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %40, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %70; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60’dır.)
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 6 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanması halinde 5 yıldır.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Sigorta primi desteği

 

Stratejik Yatırımlar; Şu kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 •  Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

 

Stratejik Yatırımların Destek Unsurları ise şöyledir;

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi (Yatırıma 31.12.2013 tarihine kadar başlanması halinde, Yatırıma Katkı Oranı %40, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %70; Yatırıma 01.01.2014 tarihinden sonra başlanması halinde, Yatırıma katkı oranı %35, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %60’dır.)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (Yatırıma 31.12.2013’e kadar başlanması halinde 6 yıl, 01.01.2014’ten sonra başlanması halinde 5 yıldır.)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • KDV iadesi
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Bölgede yer alan illerde yapılacak yatırımlarda Bölgesel Teşvik Uygulamalarından faydalanabilmek için karşılanması gereken asgari yatırım tutarları ve yatırım konuları ise şu şekildedir.

Tablo – 1

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

6. BÖLGE

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları

500 Bin TL

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

500 Bin TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)

500 Bin TL

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)

500 Bin TL

Giyim eşyası imalatı

500 Bin TL

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

500 Bin TL

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)

-

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

500 Bin TL

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

500 Bin TL

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

500 Bin TL

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

500 Bin TL

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

500 Bin TL

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

500 Bin TL

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

500 Bin TL

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

500 Bin TL

Patlayıcı madde imalatı

500 Bin TL

İç ve dış lastik imalatı

500 Bin TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

500 Bin TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

500 Bin TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

500 Bin TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

500 Bin TL

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

500 Bin TL

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı

500 Bin TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

500 Bin TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

500 Bin TL

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

500 Bin TL

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

500 Bin TL

Metal eşya

500 Bin TL

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

500 Bin TL

Makine ve teçhizat imalatı

500 Bin TL

Sınai kalıp

500 Bin TL

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

500 Bin TL

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

500 Bin TL

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

500 Bin TL

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

500 Bin TL

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

500 Bin TL

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

500 Bin TL

Motosiklet ve bisiklet üretimi

500 Bin TL

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

500 Bin TL

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)

500 Bin TL

Oteller

500 Bin TL

Öğrenci yurtları

500 Bin TL

Soğuk hava deposu hizmetleri

500 metrekare

Lisanslı  depoculuk

500 Bin TL

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

500 Bin TL

Hastane yatırımı, huzurevi

500 Bin TL

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

500 Bin TL

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

500 Bin TL

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

500 Bin TL

Seracılık

5 dekar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 2

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

   

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

 

 


Tek içerik to “6. BÖLGE TEŞVİK BİLGİLENDİRMESİ”

  Yorum

  Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

  Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
  Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google