Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

Biyosidal Danışmanlık Hizmetleri

 

Biyosidal Danışmanlığı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir.

Biyosidal Danışmanlığı / Biyosidal Danışmanlık

Biyosidal Ürünlerin ruhsat/tescil işlemine tabi tutulmasının nedeni, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arz edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin müdürlüğüne müracaat ederek Sağlık Bakanlığından izin alması zorunludur.

İşbu yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler yada aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan yada çeşitli sebeplerle geçerliliğini  kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların işyerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

 

Bu alanda verilen hizmetlerimiz;

  • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
  •  Genel Danışmalık
  •  Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
  •  Yetkilendirilmiş Laboratuarlarda ki Analiz İşlemlerinin Takibi
  •  Teknik Dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
  •  Etkili takip ve sonuçlandırma

Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google