Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

BİYOSİDAL KAPSAMI NEDİR?

 

Mikroorganizma kontrolü konusunda yapılan işlemlerin her biri farklı bir isim alır ve kapsadığı alan birbirinden farklıdır. Ancak günümüzde kullanım amaçları ve anlamları konusunda anlamların birbirine yakınlığından da kaynaklı bazı karışıklıklar bulunmaktadır.

Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir.

Dezenfektan: Patojen mikroorganizmaları ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaları tahrip eden veya virüsleri inaktive eden kimyasal maddeler dezenfektan maddeler olarak tanımlanmaktadır. Dezenfeksiyon çok geniş anlamlıdır. Bir ortamda mevcut organizmaların sadece biraz azaltılmasından sterilizasyona kadar çok geniş bir işlem yelpazesi dezenfeksiyon olarak tanımlanabilir.

Antiseptik: Mikroorganizmaların üremesini durduran yüksek konsantrasyonda olduğunda ve uzun süre temas ettiğinde mikroorganizmaları öldüren ve canlı dokulara uygulanabilen kimyasal maddelerdir.

Sterilizasyon: Mikrobiyal yaşamın tüm formlarının fiziksel veya kimyasal yöntemler uygulanarak tamamen yok edilmesidir. Sterilizasyon kesin, mutlak anlamı olan bir işlemdir. Azı yada çoğu olmaz.

Germisid: Dezenfektan ile benzer bir anlam taşımasına rağmen hem canlı dokuya hem de cansız nesnelere uygulanabilen kimyasal ajanlar olarak ifade edilebilir.

Bakterisid Bakterileri, fungusid mantarları, virusid virüsleri öldüren maddeler demektir. Sporosid mikroorganizmaların spor şekillerini de öldüren, biyosit ise bütün canlı mikroorganizmaları öldüren bu nedenle sterilazan olarak kabul edilen maddelerdir.

Bakteriyostat, fungustat, biyostat deyimleri sırasıyla bakterilerin, mantarların ve bütün canlı mikroorganizmaların üremesini durduran fakat ölümlerine neden olmayabilen maddeler için kullanılan deyimlerdir.

İnsektisit, içerisinde ki aktif maddeler ile böceklerin ölümüne neden olan kimyasal preparatlardır.

Rodentisit, Fare, sıçan ve diğer kemirici canlılar için öldürücü etkiye sahip preparatların genel ismidir.

Deterjanlar mikroorganizmaları öldürmekten çok, su ile birlikte ortamdan uzaklaştırmak yani temizlik için kullanılan maddelerdir.

Biyosidal  ise yukarda açıklanan tüm ürün gruplarının genel adı olup biyosidal ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca izinlendirilip denetlenmektedir.

 


Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google