Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

BİYOSİDAL ÜRÜN ENVANTER BİLDİRİMİ

 

12 Mart 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in (yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız:  http://emrdanismanlik.com/biyosidal-izinleri/biyosidal-urun-yonetmeligi/biyosidal-urunler-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-12-mart-2014/)  geçici 3. maddesi kapsamında  Ürün Tipi 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 21 ve 22 için ön görülen Envanter Bildirimi için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi yazı yayımlandı. Aşağıda yazının tam metni bulunmaktadır.

 

Sayı : 19020089/105.99
Konu : Biyosidal Ürün Envanter Bildirimi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

…………… VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 12/03/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak biyosidal ürün envanter bildirimleriyle ilgili uygulamaya yön vermek ve tereddütleri gidermek amacıyla bazı açıklamalar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Biyosidal ürün envanterine yapılacak bildirimlerde, Yönetmeliğin Ek-VII’sinde yer alan form, her ürün için ayrı ayrı eksiksiz olarak doldurulacaktır. Formda ürün bileşimi %100’ü tamamlamalı ve firma yetkilisi tarafından onaylanmalıdır.
2- Bir ürün için yalnızca bir firma tarafından envanter bildirimi yapılabilir. Bir ürünün birden fazla firma tarafından envanter bildiriminin yapılmak istenmesi durumunda ithal ürünlerde yetki belgesi, yerli ürünlerde ise patent, tescil vb. belgelere göre değerlendirme yapılacaktır.
3- Envanter bildirimi yapılan ürünlerin içeriğinde yer alan aktif maddeler, http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/ isimli web sayfamızda yayımlanan aktif madde listelerinde, ilgili ürün tipinde yer almalıdır.
4- Müracaat dosyasında biyosidal ürün envanter bildirim ücreti yatırıldığına dair para makbuzunun aslı bulunmalıdır. Bu ücret 2014 yılı için 70 TL. olup Halk Bankası Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 İBAN numaralı hesaba
yatırıldığına dair makbuz üzerinde firmanın adı, vergi numarası, ürün adı ve hangi hizmet için yatırıldığı açıkça belirtilmelidir.
5- Envanter bildirim kaydı veya biyosidal ürün ruhsatı olmayan ürünler piyasada bulunamaz.
6- Yönetmelik değişikliği yayımlanmadan önce envanter bildiriminde bulunup ruhsat alınmayan ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için yeniden envanter bildiriminde bulunulması zorunludur.
7- Envanter bildirimi uygun görülen ürünler, piyasada bulundukları süre içerisinde etiketi üzerinde belirtilen üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcısı söz konusu ürünlerin Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine uygunluğundan sorumludurlar. Yönetmeliğe uygun etiketle piyasaya
arz edilmeyen ürünlere piyasada rastlanılması halinde yasal işlem yapılır.
8- Envanter bildirim süresi; ürün tipi 6 ve 13 kapsamında olanlar için 1 Ocak 2015, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22 kapsamında olan ürünler için ise 1 Ocak 2018 tarihine kadardır.

9- Envanter bildirimi uygun görülen ürünlerden ürün tipi 6 ve 13 kapsamında olanlaren geç 1/1/2016 tarihine kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22 kapsamında olan ürünler için ise en geç 1/1/2019 tarihine kadar ruhsat başvurusunda bulunulması zorunludur.

10- 9 numaralı maddede belirtilen süre içerisinde ruhsat başvurusunda bulunulmayan ürünlerin ithalatı ve üretimi yapılamaz. Bu tür ürünlerden ürün tipi 6 ve 13 kapsamında olanlar 1/1/2017 tarihine kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22 kapsamında olanlar ise
1/1/2020 tarihine kadar piyasada bulunabilir. Bu sürelerin tamamlanmasını müteakip ruhsat alınmaması halinde envanter kayıtları silinir, piyasada rastlanılması durumunda yasal işlem yapılır.
11- Süresi içerisinde ruhsat başvurusunda bulunulan ürünlerden, ürün tipi 6 ve 13 için 1/1/2017 tarihine kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22 için ise 1/1/2020 tarihine kadar ruhsat alınmaması halinde envanter kayıtları silinir, bu tarihlerden sonra ruhsatsız olarak bu ürünlere piyasada rastlanılması halinde yasal işlem yapılır.
Yukarıdaki hususların Ticaret ve Sanayi Odası ile koordineli şekilde iliniz dâhilindeki ilgili üretici ve ithalatçı şirketlere ve şahıslara tebliğ edilmesini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

 


Bu sayfa yoruma kapalıdır.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google