Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

  • Ana
  • Archive by category 'Duyurular'
  • Page 3

Duyurular

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği Yayımlandı

Halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan ancak 31/12/2009 tarihli ve 27449 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin… Devamını Oku

 

BİYOSİDAL KAPSAMI NEDİR?

Mikroorganizma kontrolü konusunda yapılan işlemlerin her biri farklı bir isim alır ve kapsadığı alan birbirinden farklıdır. Ancak günümüzde kullanım amaçları ve anlamları konusunda anlamların birbirine yakınlığından da kaynaklı bazı karışıklıklar bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir. Dezenfektan: Patojen mikroorganizmaları ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaları tahrip eden veya virüsleri inaktive eden kimyasal maddeler dezenfektan maddeler… Devamını Oku

 

BİYOSİDAL RUHSATLANDIRMA

“Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. Ancak bir yada birden fazla aktif madde içeren tüm ürünlerin “Biyosidal Ürün” olarak ruhsatlandırılmamakta, yalnızca etiketinde, reklamın da yada… Devamını Oku

 

Mutlu Yıllar

 

Yeni Teşvik Sisteminin Uygulama Usul ve Esasları

Yatırımcıların uzun zamandır beklediği Yeni Teşvik Sisteminin uygulama usul ve esasları Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 01.01.2012 tarihinden itibaren temin edilmiş Teşvik Belgeleri de bu kararın lehte olan hükümlerinden faydalandırılmak suretiyle yeni teşvik sistemi geriye yürütülmüştür. Böylece sene başından beri yapılan yatırımlar da yeni sistemin avantajlarından faydalandırılmıştır. Oldukça detaylı olan yeni teşvik sisteminde en… Devamını Oku

 

Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi Olanlara Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan olura göre Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre ruhsatlandırılan tüm ürünlerin Ruhsat süreleri 2014 yılı sonunda sona erecektir. Ruhsat sürelerinin uzatılabilmesi için tüm firmaların yıl sonuna kadar ürünlerinin ruhsat dosyalarında eksik bulunan analizlerini 04.04.2014 tarihinde yayımlanan Biyosidal Ürün Analiz Laboratuarlarının Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda yaptırmak zorundadır. Ayrıca eğer dosyalarda yoksa… Devamını Oku

 

Biyosidal Danışmanlık Hizmetleri

Biyosidal Danışmanlığı Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden… Devamını Oku

 
Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google