Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

Yurtdışı Fuar Desteği

YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİ

Para Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 23.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2004-/6 sayılı Tebliği ile fuar katılımları desteklenmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığının 22.2.2005 tarihli RG’de yayınlanan 2005/5 sayılı Tebliği ile Yurt Dışı Fuar Organizasyonu gerçekleştirecek firmalar tanımlanmaktadır.

Fuar Destekleri

En etkin tanıtım araçlarından biri olan fuar destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığımızca yürütülmektedir. Son düzenlemeler ile 2006 yılından itibaren destek oranı %50’ye indirilmiştir.

Devlet Destekleri Tanımlar

Katılımcı: ihracatçı Birliğine üye, yurtiçinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşları,

Organizatör: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurtdışında Türk ihraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk ihraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları

Katılım Bedeli: Yurtdışı fuar organizasyonu düzenlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen organizatörün, söz konusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stant kiralama, stant konstrüksiyonu, dekorasyon, yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini ifade eder.

Bireysel Katılımlı Fuarlar

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye ihracatçılar Meclisi icra Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda destekten yararlanabilmektedir. www.dtm.gov.tr/ihr/fuar/mevzu.htm adresinden bireysel katılım izni verilen fuarların listesine erişilebilmektedir.

Bireysel Katılımlı Fuarlara Devlet Destekleri

A) Firmalar için
Boş stant kirasının %50’si ve nakliye masraflarının %50’si, 15.000 ABD $’ını aşmamak üzere ödenir.
Komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektöründe fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD $’ını geçmemek üzere; doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD $’ını geçmemek üzere %50’si ilaveten desteklenir.

B) Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının Bireysel Katıldığı Fuarlar için
Stant alanı 36 m2’yi geçmemek şartıyla, katılım bedelinin %65’i, 15.000 ABD $’ını aşmamak üzere ödenir. Sadece temsil edilen sektörün genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.
Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ( SD$ ), boş stant kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD $’ını aşmamak üzere ödenir.

Devlet Destekleri Milli Katılım Fuarları İçin
Katılımcıya fuar bazında ödenecek fuar katılım tutarının %50 oranındaki destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk ihraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD $’ını, sektörel nitelikti Milli Katılım veya Sektörel Türk ihraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD $’ını geçemez. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine (SD$), miktar limitleri firmalar ile aynı olmak üzere katılım bedelinin %75’i destek kapsamında ödenir.

Üretici/imalatçı organizasyonlarına miktar limitleri firmalar ile aynı olmak üzere katılım bedelinin %65’i ödenir.
Yurtdışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD $’ını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD $’ını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

Hedef Ülke Bazında Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, yeni hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek yurtdışı fuarlara iştirak eden katılımcı firmalar bu tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.
Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar.

Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Organizatörün, Türk ihraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk ihraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında yaptığı harcamaların %75’i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD $’ına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolan’na kadar destekten yararlandırılır.  Müsteşarlığın tanıtım projesine vereceği ön uygunluğa istinaden, yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD $’na kadar ödeme yapılır.

Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli
Katılımcı, bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı ihracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stant metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ön başvuru dilekçesi |ek3) ekinde ibraz eder. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz.

Başvuru Şekli
Fuar destekleriyle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Milli Katılım organizasyonlarında organizatör kanalıyla, bulunulan bölgedeki fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle ilgili ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, Bireysel katılımlarda ise firma tarafından üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı Birlikler Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir, ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T.C. Merkez Bankası’na bildirir.

Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisini EMR DANIŞMANLIK Uzmanlarına bırakın!

 

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google