Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

Sağlık Bakanlığı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal Ürünlerin ruhsat/tescil işlemine tabi tutulmasının nedeni, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arz edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna müracaat ederek izin alması zorunludur.

Yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler yada aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan yada çeşitli sebeplerle geçerliliğini  kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların işyerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Bu alanda verilen hizmetlerimiz;

  • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
  • Genel Danışmalık
  • Sertifikalı ve yetkin personellerce Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması
  • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
  • Yetkilendirilmiş Laboratuarlarda ki Analiz İşlemlerinin Takibi
  • Teknik Dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
  • Etkili takip ve sonuçlandırma

 

 

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisini EMR DANIŞMANLIK Uzmanlarına bırakın!

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google