Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

Sanayi Bakanlığı

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

İşbu ekli listede yer alan mallar ve izlenecek prosedür  ve başvuru şekli hakkında EMR DANIŞMANLIK uzmanlarına başvurunuz.

Aşağıda ki formu doldurup tarafımıza faks ya da e-mail yolu ile ulaştırdığınız takdirde firmamız uzmanları size daha detaylı bilgi verecektir.

Hizmet Talep Formu 

 

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda;

satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

 

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisini EMR DANIŞMANLIK Uzmanlarına bırakın!

Aşağıda ki formu doldurup tarafımıza faks ya da e-mail yolu ile ulaştırdığınız takdirde firmamız uzmanları size daha detaylı bilgi verecektir.

Lütfen Hizmet Talep Formu için tıklayınız.

 

31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

            Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK

MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/ 6)

 

MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.                        Eşyanın Tanımı
8403.10Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)
8414.51.00.20.00 )8414.59.20.20.00 )8414.59.40.20.00 )8414.59.80.20.13 )8414.59.80.20.14 )

8414.60.00.10.00 )

Evlerde kullanılanlar
8414.80.80.20.00Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90 hariç)
8418.21 )8418.29 )Yalnız ev tipi soğutucular
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8421.12Çamaşır kurutma makinaları
8421.21.00.00.00Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8422.11.00.00.00Evlerde kullanılanlar
8424.10.00.00.00Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
84.27Forkliftler
84.29Kendinden hareketli  buldozerler,  angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
8450.11                )8450.12.00.00.00 )8450.19                )Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları
8451.21.00.00.11Evlerde kullanılanlar
8452.10Ev tipi dikiş makinaları
84.58Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
G.T.İ.P.                        Eşyanın Tanımı
84.59Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
84.71Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)
85.08Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)
8509.40Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri
8509.80Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar
8510.10.00.00.00Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11Saç kesme makinaları
8510.30.00.00.00Epilasyon cihazları
8512.30.10.00.00Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
8516.31Saç kurutucular
8516.40Elektrikli ütüler
8516.50.00.00.00Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.70.00.00Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00Gömme fırınlar
8516.60.90.00.11Tost makinaları
8516.71.00.00.00Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
8516.72.00.00.00Ekmek kızartma makinaları
8516.79.20.00.00Fritözler
85.17Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)
85.21Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
8525.80Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
8526.91.80.00.11İstikamet bulucular
85.27Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
85.28Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
8531.10Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar
87.01Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
G.T.İ.P.                        Eşyanın Tanımı
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (8703.10 hariç)
87.04Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
8712.00Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)
87.13Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
  8715.00.10.00.00  Bebek arabaları
90.06Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)
9018.90.10.00.11Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9019.10.10.00.11Cihazlar
9019.10.90.00.13Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9021.40.00.00.00Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9506.91.10.00.00Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

MADDE  2- (1) Gümrük Müsteşarlığı’nın BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.

MADDE 3- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/6) sayılı “İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

MADDE  4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.

Bu bağlamda üretici-imalatçı firmaların Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alabilmek için izlenecek prosedür ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için EMR DANIŞMANLIK uzmanları ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.

 

Aşağıda ki formu doldurup tarafımıza faks ya da e-mail yolu ile ulaştırdığınız takdirde firmamız uzmanları size daha detaylı bilgi verecektir.

Hizmet Talep Formu

 

Yeni yönetmeliği göre bu hizmetlerin hepsi kaldırılmıştır.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google