Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik bilgi formu  bu formu doldurduktan sonra info@emrdanismalik.com mail olarak iletiniz

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla müteşebbisler çeşitli vasıtalarla teşvik edilmektedir. Bu teşvikler Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile çeşitli kriterlere hazin tüm gerçek ve tüzel kişilere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi ana başlıkları altında verilmektedir.

Ayrıca turizm alanında yatırım yapmak isteyen girişimcilere turizmi ülke gündeminde tutabilmek, yurt içinde ve yurt dışında turizm yatırımlarını arttırabilmek, uluslararası standartlarda hizmet kalitesine ulaşmak ve bu standardı koruyabilmek, turizm için olmazsa olmaz olan yeme-içme-eğlence-konaklama gibi alanlarda memnuniyeti üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla turizm yatırımları desteklenmektedir. İşbu destekler; KOSGEB, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan teşvik ve destekler, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile sağlanan teşvikler, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Enerji Gideri İndirimi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan muafiyetler, Türkiye İhracat Kredisi Bankası (EXİMBANK) tarafından sağlanan kredi imkanları ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının teşviki başlıkları altında kalem kalem ayrılmıştır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri desteklemek ve geliştirmek ve rekabet edebilirliğini arttırabilmek amacıyla KOSGEB aracılığı ile; Kobi Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği Güçbirliği Destek Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı, Kredi Faiz Desteği başlıkları altında çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği Hibe Fonları aracılığı ile içki, silah ve tütün sanayi dışında kalan tüm iş kollarında proje bazlı olarak başvuru çağrılarına riayet edilmesi halinde destek alınabilmektedir.

 

İhtiyaç duyduğunuz tüm konularda EMR DANIŞMANLIK Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla.

 

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google