Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

  • Ana
  • Genel
  • İZİNSİZ ÜRÜNLERE CEZALAR KAPIDA

İZİNSİZ ÜRÜNLERE CEZALAR KAPIDA

 

Biyosidal Ürün üreten yada ithal eden firmalar Sağlık Bakanlığından izin/ruhsat almadıkları ürünlerin reklamlarını internet sitesi, gazete, TV yada radyo gibi kamuya açık alanlarda yapmaları halinde yalnızca Sağlık Bakanlığınca değil aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca cezai işleme tabi tutulacaktır.

Şikayet üzerine yada piyasada mevcut olan reklamların taranması neticesinde fark edilen firmalar ve “biyosidal” ürünleri kontrol edilerek Ruhsatlandırılmamış olanlar hakkında işlem yapılıyor.

Dayanak olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca;

“a) Biyosidal ürünlerin Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirlenmiş usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olması, b) Ruhsatlandırma ve tescil için belirlenmiş koşullara ve bu Yönetmelikte sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama, güvenlik bilgi formları ve biyosidal ürünlerin reklamlarına ilişkin belirlenmiş koşullara uygun olması…”

Aynı Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca;

“Ürünlerin ithali durumunda, ithalatı yapan gerçek veya tüzel kişinin söz konusu ürünün ithali, ruhsatlandırılması, tescili ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu veya eğer varsa ortak pazarlama yetkisini gösteren orijin firma tarafından düzenlenmiş belge ile Türkçe tercümesinin sunulması zorunludur.”

Ve Biyosidal Ürünün Reklamı hususunda aynı maddenin 38. Maddesi uyarınca;

“ Bu yönetmelik kapsamında bulunan ürünlerin reklamı ancak ruhsat veya tescil aldıktan sonra aşağıda ki koşullara uygun olarak yapılabilir. Bir biyosidal ürünün tanıtılması amacıyla onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan, yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı ve görsel yayınlar yapılamaz.”

a)                 Biyosidal ürünlerin reklamları, bu ürünlerin insana ve çevreye karşı riskleri konusunda yanılgıya neden olabilecek şekilde yapılamaz. Satışı teşvik amacıyla reklamda “düşük riskli biyosidal ürün”, “toksik değildir”, “zararsızdır” gibi ifadelerin kullanılması yasaktır.

b)                 Bütün biyosidal ürün reklamlarında aşağıda ki ibarelerin net bir biçimde verilmesi ve reklamın bütünü içerisinde açıkça fark edilir olması zorunludur.

1. “Biyositleri güvenli kullanınız”; bu cümlede bulunan “biyosit” kelimesinin yerine Ek – V’e uygun olarak ürün tipi belirtilebilir.

2. “Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz”.

Biyosidal Ürünler yönetmeliği dışında bahse konu ürünler Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in;

Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesinin a bendi uyarınca; “Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır”.

Doğruluk ve Dürüstlük başlıklı 7. Maddesinin a bendi uyarınca “ Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.”

Ayrıca 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un;

Ticari Reklamlar ve İlanlar başlıklı 16. Maddesinin; “ Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, (…) reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.”

Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde firmaların yükümlülüğü yalnızca Sağlık Bakanlığından izin almak değil aynı zamanda izinli ürünlerin reklam ve tanıtımını yaparken de devam etmektedir. İzinsiz/Ruhsatsız bir ürünün satışının, pazarlamasının, reklamının yapılması ise ilgili tüm kurumların cezai yaptırımlarına maruz kalacaktır.

Bu nedenle üretici yada ithalatçı firmaların Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca düzenlenen Biyosidal Ürün Üretim / İthalat Ruhsatı almaları zorunludur.


Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google