Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

  • Ana
  • Duyurular
  • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Harçları Güncellendi!!!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Harçları Güncellendi!!!

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 2014 yılı harçları yayımlandı. Yeni harçlar aşağıda ki gibidir.

 

 

BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
THSK KODU VERİLECEK HİZMET 2014 ÜCRETİ ()
180.514Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti110
180.515Sürücü davranışları geliştirme eğitimi (SUDGE) (eğitim tekrarlarında alınmaz)520
180.516Özel işyerleri personeline (çalışanına) özel beslenme eğitimi240
180.517Sürekli iyileştirme ve Toplam Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri (saat)13
180.518İyi havuz su belgesi tanzimi108
180.519Ambalajlı sutaşıma izin belgesi108
180.520Defter ve benzeri hertürlü belge tanzim ve onayı54
180.521Numune alım hizmet bedeli54
180.522Her türlü ürün imha hizmet bedeli54
180.523İl inceleme kurulu hizmet bedeli (kaynak, içme, doğal mineralli sular ile kaplıca ve ve talassoterapi suları ve peloid üretim yerleri için)324
180.524Su satış Yerleri için düzenlenen yetki belgesi162
180.525Her türlü mesul müdürlük belgesi (su işletmeleri, kaplıca, talasso terapi ve peloid üretim yerleri)70

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)

THSK KODU VERİLECEK HİZMET 2014 ÜCRETİ ()
180.800Su İşletmelerinde her bir imla şekli için Etiket Onayı veya Yenileme292
180.801Su işletmeleri imla şekli ilavesi565
180.802Su işletmeleri kaynak veya depo ilavesi (betonarma, çelik tank vb)465
180.803Su işletmeleri belge yenileme (kayıp vb)162
180.804İhracaat amacıyla verilen sağlık ve analiz sertifikası (her bir belge için)108
180.805Su işletmeleri doğal mineralli su onayı243
180.806Kaplıca ve talassoterapi suları ile peloidlerde endikasyon belirlenmesi243
180.807Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma analiz yapma yetkisi2.200
180.808Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki belge

Yenilenmesi

150
180.809Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için)800
180.810Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil)1.000
180.811Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için)800
180.812Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti3.900
180.813Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte)5.500
180.814Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün tipi ilavesi değerlendirme3.900
180.815Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme600
180.816Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü250
180.817Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil)270
180.818Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü250
180.819Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte)2.000
180.820Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme2.000
180.821Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme,300
180.822Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi)800
180.823Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B’ve eklenmesi)8.000
180.824Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi)6.600
180.825Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek 1B ye eklenmesi)58.000
180.826Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesi Düzenlenmesi1.500
180.827Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına Değerlendirme Ücreti75
180.828Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün belge yenileme (ek ürün ilavesi, kayıp v.b.) Ücreti300
180.829Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün etiket değişikliği ürün başına değerlendirme ücreti50
180.830Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK 1, IA veya EK IB’ye eklenmesi)52
180.831Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi)750
180.832Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi)5.000
180.833Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB’ye eklenmesi)35.000
180.834Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi70
180.835Biyosidal ürün envanter bildirimi70
180.836Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürün tipi, hedef organizma ilavesi ve ilave gramaj için)1.500
180.837Biyosidal ürünler mesul müdür eğitimi kurs kayıt ücreti110
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)

THSK KODU VERİLECEK HİZMET 2014 ÜCRETİ ()
180.841Kaplıca işletmeleri tesis izni201
180.842Kaplıca işletmeleri işletme izni275
180.843Kaplıca işletmeleri izninde değişiklik (kayıp, yenileme vb)275
180.844Peloid Üretim ve Paketleme Üretim İzni459
180.845Su İşletmeleri işletme izni1.290
180.846Su ithalat izni632
180.847Su İşletmeleri tesis izni613
180.848Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)70
180.849Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ürün başına-ithalat/üretim)4.450
180.850Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi(ürün başına)2.200
180.851Biyosidal ürün isim değişikliği (ürün başına)2.200
180.852Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)250
180.853Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı7.500
180.854Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)2.000
180.855Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)3.000
180.856Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına)284
180.857Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti10
180.858Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Ücreti200
180.859Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasının Kaybolması Halinde Yenileme Ücreti70
180.860Biyosidal ürün Mesul Müdür Sertifikanın Kaybolması Halinde Yenileme Ücreti70
180.861Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Yenileme Ücreti55
180.862Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Sağlık ve Serbest Satış Sertifikası Düzenlenmesi70

 


Bu sayfa yoruma kapalıdır.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google